grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 november 2006

Alle helgens dag


I morgen er det alle helgens dag og me minnest spesielt desse som har gått bort, denne "sky av vitner" som apostelen skriver om, Heb.12:1. I går hadde eg andakt både på sykeheimen og Ryggjatun, og orda mine var sterkt prega både av søndagens tekst og Gunvor som me hadde ført til grava berre ei veke før. Desse som døydde i den trua dei hadde vitna om med sitt liv, dei er ei trøyst for oss som lever igjen. Dei forteller oss nemlig at tilliten til Jesus holder både i liv og i død! Tunge tanker og bekymringer, fristelser og strid kjenner me bare så altfor godt til. Men me skal få leggja dei av - ved å sjå på Jesus, og huske hans ord: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matt 11:28)