grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 desember 2019

Feiring av vintersolverv 21/12/19Me hadde blitt kjent med to unge jenter frå Afghanistan, det var Bjørg som hadde helst på dei på eit "Grenseløst treff" på bedehuset. Me kan kalle dei "Natta" og "Perla" etter det navnene deira betyr. Ho ba dei heim til oss, dei gjekk på språkskolen i byen og hadde lært så mye at me kunne snakke sammen. Så kom dei innom oss igjen etter at dei hadde fått leige seg ein betre og billigare leilighet bare 7-8 minutter frå huset vårt. Den måtte me sjå, og då fekk me invitasjon til å komme innom igjen på lørdag, då skulle dei feire solverv kl 21. Det var ein feststund som alle desse "-stan-statene" feira. Tre andre damer fra Syria var inviterte, norsk var einaste språket me hadde felles. 
 
 Matbordet var fylt av peanøtter, mandler, twist, smågodter og brus, avokado, vannmelon fint oppdelt, frøene av granatepler, "trekantkaker", friterte kyllingstykker, kaker med knuste nøtter, m.m. Alt smakte svært godt. Etter eting og prating fortalde dei afghanske jentene at dei likte godt å danse i slike selskap, satte på ein slags "østen-musikk" og dansa etter den, lett og fulle av latter. Dei var søstre, 20-23 år gamle. Natta, den eldste, likte best å svinge seg til musikken, ho var forlova med ein afghan i Sverige, han hadde fast arbeid der. Ho var svært flink til å lage mat. Perla laga ikkje mat, ho dansa heller ikkje. Sjøl sa ho at ho likte å lesa, ønska seg litt musikkundervisning, og ville gjerne bli politiker.
   Om dei las i Koranen? Natta sprang og fant boka, for kvar linje på arabisk var der ei ekstra linje på afghansk med små typer. Me minna om at Gud sendte Jesus (Isa) som vår frelser, ei gave til oss. Me er takksamme for den gaven og gir også gaver til barna våre nå ved juletid. I gamal tid vart nok også vintersolverv feira i Romerriket, og i vårt eige land, med etter at folket var blitt kristne, hadde dei feira Jesu fødsel som jo var om lag på samme tida. Me sa at me ba til Gud for jentene, og fekk høyra at dei snakka om oss som sine "reserve-foreldre ". Ei fin kveldsstund utenom det vanlige!

19 desember 2019

Mest leste bibelord i 2019, og i 1936I Dagen 19.12.2019 stod det at «Bibel-appen YouVersion har kåret Filipperne 4,6 til det suverent mest populære bibelverset i 2019 over hele verden.» I Bibel-oversettelsen 2011 lyder dette slik: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk!»

Da var det naturlig for meg enda ei gong å huske på fars gamle Nytestamentet, som han hadde fått av mi mor før dei i 1936 giftet seg på Tonstad. På første side har han skreve at han fekk dette testamentet av «Bendikte Seland, som nu er min elskede kone». I testamentet er bare eitt vers understrekt, det er Fil 4:6, sannsynligvis har mor strekt under dette verset før ho ga boka til far. Boka er svært liten så det var nok lite far kunne lese i den.


Men da Tønnes reiste over til Amerika som 19-åring i 1958, fekk han testamentet med seg, og noterte det på samme forside som faren hadde gjort mange år tidligare.

Så gjekk årene. Då Tønnes skulle flytte sørover fra Jersey til Florida, var eg med. Han fant fram to-tre småting han ville eg skulle ha med tilbake til Norge, «for her vil det bare bli borte», sa han. Dette lille nytestamentet var mellom desse sakene. For meg har det blitt eit rikt minne. (Tobias)

I mors gamle bibel hadde ho skreve at ho og Asbjørn "ble gift 11.april 1936, presten (Per E. Sæbø) talte over Fil 4,6". I Tonstad kyrkjebok er deira vielse oppført på torsdag 26.mars, så det er vel det som er den rette datoen - mor var nemlig litt i tvil om datoen. Palmesøndag det året falt på 5.april, så vielsen var altså nokre dager før påske.

11 desember 2019

To brukte bibler fortellerVår mors gamle bibel låg hos Tønnes i Florida, han ba meg ta den heim til Norge fordi ingen kunne lese den gamle gotiske skrifta frå 1922 i hans familie. Kanskje var det ved mors død at han fekk bibelen hennes med seg som eit minne. Den er svært velbrukt, mange sider er løse, understrekinger ser me over alt, og ryggen er reparert, det er så vidt me skimter "Bendikte Seland" skrevet på framsiden av boka. På første side står det at "Bendikte Seland og Asbjørn Salmelid ble gift 11.april 1936, presten talte over Fil. 4,6" og så kjem navn og fødselsdato for oss to gutter. Om Tobias står det "Han skal forkynna Guds rike blant menneskene, 4/6 36". "Guds løfter om Tønnes, 15.mai 1957," og seinare: "Tønnes er frelst, 13.6 1960". Bak i bibelen har mor skreve: "I kveld ble eg møtt med dei orda 'Kristus er den som rettferdiggjer', ja på dette løfte vil eg døy. Seland, 26.1.1933. Nei, ikkje døy, men flytta heim til min elskede, min frelser. Amen. B.S."
  Tønnes sin nynorske bibel ser velbrukt ut utenpå, den er frå 1938, og gitt som "julehelsing frå mor og far 1960", der har mor på førehand understreka mange ord og avsnitt. Tønnes har ikkje skreve i den, men inni låg eit par personlige og inderlige bønnelapper med hans skrift. Bokryggen mangler. Han ville eg skulle ta den med heim, eit gildt minne for meg.

20 november 2019

Søndagsskole for voksneTirsdag 19/11 prøvde eg noe nytt på misjonsmøtet vårt: Ein søndagsskoletime for voksne, for dei 23 som møtte opp. Eg hadde førebudd meg mye i bønn og PowerPoint-framvisning, og gjekk gjennom hovedorda i Heb 10:19-39. Fleire frå ImF var med, og Pastor Madsen frå Metodistkyrkja. Han oppmuntra meg med det han sa. Sven leda oss på god måte gjennom møtet, også med misjonsinnslag. Bjørg og Solveig sang gode evangeliske sanger, Bjørg og Sissel hadde deilige smørbrød og kaffe til oss etterpå. Det vert mykje på Bjørg, ho får ansvaret også for litt bevertning både på vårt formiddagsmøte søndag, med nattverd, og på felles foreningsmøtet mandag, då me skal evaluere julemessa og tenke litt framover.
Søndagsskole for voksne, det håper eg det kan bli meir av, fordi eg trur det er nødvendig. Eg har alt tenkt på andre emner, f.eks. "Nådemidler og sakramenter", "Innåndet av Gud og nedskrevet av mennesker", og diverse tekstgjennomganger. Det får me tenke over i 2020, om Gud vil. - Nå får eg stikke bort på bedehuset til den ukentlige bønnetimen me har der på onsdager.
'
Tankene går denne veka går ellers til den store Florida-turen for ni salmelid-folk som skal vere med i min bror Tønnes sin 80-årsdag søndag 1.desember. Det blir ein fantastisk tur for oss alle, og forberedelsene er i full gang. Tønnes drog til Brooklyn som 19-åring i 1958, gifta seg der med Dorothy i februar 1961, og fekk døtrene Karen og Lisa (se foto).
 Etter eit liv i hardt arbeid pensjonerte han seg og dei slo seg ned i Lakeland, FL. Etter konas død i 2010, gifta han seg igjen med enka Addie året etter. Bjørg og eg besøkte dei i 2013, og nå skal me dra dit igjen for ein kort tur - sannsynligvis for det siste farvel.

15 november 2019

"Det svarte bibelbelte i Flekkefjord"

"Det svarte bibelbelte i Flekkefjord"


Agder hadde 8.nov. et langt og interessant intervju med den nye ordføreren i Flekkefjord. Han satte pris på byen han nå skulle lede: "På tross av at man vil male et bilde av det svarte bibelbelte i Flekkefjord, er folk her veldig trivelige." Det var Arne Garborg som først brukte uttrykket "Det mørke fastland" i sin reisebeskrivelse fra Jæren. Og Jarle Mong skriver i et blogginnlegg: "Jæren er en del av det svarte bibelbelte, de aller fleste der må forholde seg til den kristne troen på en eller annen måte." Journalisten og forfatteren Erling Rimehaug skrev slik i boka Tørsten gir lys: "Å bli en kristen var for mange av oss å bli dratt inn i heseblesende aktivitet. Vel visste vi at det ikke var for å bli akseptert av Gud, men nødvendig for å bli akseptert av miljøet."
   Ingen er i tvil om at Flekkefjord ligger i bibelbeltet, med sine 6-7 kirkehus og menigheter. Likevel er folk her "veldig trivelige", sier ordføreren. Ja, det er svært sjelden vi leser utrivelige innlegg i Agder for eller imot de kristnes meninger, mens større og landsdekkende aviser er fulle av innlegg for eller imot likekjønnet ekteskap, regnbueflagg, samboerskap, kvinnelige prester, og ulike meninger om bibelord. Er det slik at folk her i byen er trivelige fordi det "svarte bibelbelte" ikke er så svart lenger? Fordi Bibelen er i alle hjem, men sjelden lest? Fordi Jesus har mange tilhengere som gjerne fyller kirkehus på juleaften, men få etterfølgere? Å omtale bibelbeltet som svart, passer svært dårlig, det assosieres nemlig gjerne med "mørkemenn" som beskyldes å ville bestemme over andres liv og vandel. En slik bestemmelse kan så visst ikke vi ta. Men han som er alle menneskers Skaper, og har slik omsorg for oss at han har befalt oss til ikke å ta livet av hverandre, han har også sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Det verste som kan skje er at vi kristne blir passive, ufarlige og trivelige, arbeidsomme i menighetenes aktiviteter, men uten andre meninger og gjerninger enn det trivelige folk flest har. Da blir det nemlig ikke noe igjen av "bibelbelte i Flekkefjord", og ingen talsmann for  Skaperen som roper ut: "Land, land, land! Hør Herrens ord!", slik profetien Jeremias (22:29) ropte da folket glemte budskapet fra sin Gud. (Sendt til Agder 12.11., det ble trykt 18.nov.2019)

04 november 2019

Underveis

Møtene lørdag og søndag var i regi av Misjonsselskapet. Lørdag var det den tidligere ordfører Kjell Erfjord frå Lund som hadde andakten om då Jesus stiller stormen (Mark 4:35-41). For disiplene var dette ei grufull oppleving: At Jesus sov i båten og tilsynelatande ikkje var med dei då dei trong hjelp og trøst i denne stormen. Men slik er nå eingong livet, tenkjer me stundom. Sjukdom og andre vonde ting kjem over oss, men bønnene våre når liksom ikkje fram til den Allmektige. Erfjord understreka at desse redde mennene egentlig var underveis, snart skimta dei stranda på andre siden av sjøen. Jesus stilla jo også stormen. - Dette fekk meg til å tenkje på den kjente salme 23, der det står at Herren er min hyrde, men likevel kan eg komme til «dødsskyggens dal», og bli ført gjennom den av den samme hyrden. Også denne salmen vitner om at i livet vårt er me alltid underveis, og at også i livets vonde dager er Herren med.
To unge muslimske jenter frå Afganistan var hos oss søndag ettermiddag, dei hadde flykta og etter mye om og men endelig kome hit til byen der dei gjekk på ungdomsskolen for å lære norsk. Framtida deira var nok mykje uviss, uten kontakt med slekta. Dei var underveis. Måtte me bare kunna hjelpe dei videre ...
På sang- og musikkmøtet søndag kveld var det
eit vers som eg noterte meg:
Many things about tomorrow
I don't seem to understand,
But I know who holds tomorrow,
and I know who holds my hand.

24 oktober 2019

Områdemøte Flekkefjord 23/10/2019

Foto viser en del av de 42 misjonsvenner fra Flekkefjord Felleslag som møtte opp på strategimøtet på Flekkefjord bedehus 23/10/19. Vi fikk høre regionsleder Kolbjørn Bø, Siren Klungland Moi og Mons Gunnar Selstø. "Verden for Kristus" er NLMs langsiktige mål, men nå gjaldt det å finne våre egne personlige mål i misjonen, i foreningsarbeidet, mellom innvandrere og våre egne ungdommer. Flere deltok aktivt i samtalen etter kaffepausen. Vi er takksamme til regionskontoret fordi vi fikk dette områdemøtet, og til vertsfolket i Flekkefjord for god mat og kaffe.
Brev sendt til Kolbjørn 24/10:
Stor takk til deg og medarbeiderne som fekk i stand områdemøte i Flekkefjord bedehus 23/10, det er nok lenge siden sist. Me satte pris på at du og Sigmund brukte to timer sammen med oss i styret. Nå skal me snakke sammen om beste vegen framover.
Når det gjaldt strategien for NLM i årene framover, syntes eg det gjekk svært mykje det personlige planet og mindre på NLM som misjonsorganisasjon. Min plass i misjonen teller svært mykje, men også korleis NLM legger ting til rettes. Her kommer noen punkter som eg er svært opptatt av, du får skrive dei i minnet eller forkaste dei dersom dei ikkje har livets rett:
1) Foreningene våre burde som regel samle inn penger til eit bestemt formål i staden for bare "til misjonen" , for at formålet med misjonsofferet og våre bønneemner kunne bli meir konkrete for oss.
2) Forkynnarane må få ansvar for ei bestem forsamling i tillegg til vanlig reiseverksemd, dette trur eg ikkje går i orden uten Regionens hjelp.
3) Kvinner bør komme inn i Hovedstyret, begrunnelse burde ikkje vera nødvendig. Å definere H.st. som eit eldsteråd i NT-meining, hørest litt søkt. Men kvinner bør ikkje bli forsamlingsledere i NT-meining. Forsamlingsledere bør samlet utgjøre eit "læreråd" , slik rådsmøtet er i dag.
4) NLM trussamfunn må bli meir synlig (kanskje sammen med ImF trussamfunn), ved å oppnevne "forstandere" som misjonsfolket kjenner og kan bruke ved dåp, gravferd, etc.
Med helsing frå Tobias.
---------------------------