grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 juni 2022

Bryllup

 Svært gledelig med bryllup der slekta er samla når ein heim og eit samliv vert starta opp!

Bilder frå dei siste brudepara (mine barnebarn), ovenfra og ned:

2020 Tomas og Amalie

2021 Martha og Petter

2022 Gunnar og Stefanie

2023 ?

Alderdommen

 

Knut Sand Bakken er ein 77-åring frå Flekkefjord, nå pensjonert prest i Oslo. Han skriver av og til i Agder - slik som eg gjer, mest av kyrkjelig/kulturelt stoff. Nå skreiv han nylig om alderdommen, som han ikkje likte, uten ein kristelig tanke eller Gudsord, men med eit bilde av seg sjølv.  Som «motinnlegg» skreiv eg eit lite innlegg med det samme, og for at folk skulle lese det, la eg ved dette bildet av meg sjøl med kjempestort kryssord, og siterte frå Salmene i Bibelen ei bønn til Gud om å ta seg av meg fortsatt, «sjøl om eg vert gammel og grå», så kunne fortelle om Herrens velgjerninger også til den kommande slekt. (Innlegget mitt vart tatt godt imot).


20 oktober 2021

Dåpskjolen

Dåpskjolen har sin egen historie. Gunvor sydde den til Bent sin dåp i Addis Abeba 19.8.1962, siden har den vore i bruk ganske ofte. Viktor Amanuel sitt navn er det 16 i rekka av innsydde navn på dåpskjolen. Her ser me bestefar Kristen i arbeid på kjolen.
Dåpen er ei personlig sak for dåpsbarnet og for foreldra, men også for "storfamilien". Me var derfor ganske mange av Salmelid-familien samla i Kviteseid til høgtida i kyrkja og til dåpsselskap etterpå. 


Geit Tore og Margunn hadde komme heim frå tenesta i Tanzania dagen før, og var med oss.

"Far og fem sønner"
Viktor Amanuel

Viktor Amanuel Salmelid Emdal vart født  6.august 2021 i Skien, og døypt i Kvitsund kyrkje søndag 17.oktober, kl. 14.00. Presten var Møyfrid Lunde, og faderne var Elisabeth og Paulo. Foreldrene står i midten, Thorbjørn og Marie. Elisabeth er Thorbjørns søster. Fotograf: Håkon, Thorbjørns onkel. Storebror Johannes er sjølsagt med.
08 oktober 2021

Bedehusbasaren 24-25.sept 2021

 Referat i lokalavisen Agder ved journalist Svein Løvland.NYTT fra Flekkefjord Bedehusforsamling

 Bedehusforsamlinga, referat og program, red.Tobias Salmelid19 august 2021

Ortodoks bibelkunnskap/Apostlenes kristentro

 

Apostlenes religion


Dr. Stephen de Young er bibelforsker og ekspert på antikke språk. Den siste boka hans er «The Religion of The Apostles. Ortodox Christianity in The First Century». I avisen Dagen har journalist Øystein Lid skrevet utførlig og godt om «Ei bok som gav meg bakoversveis» (12.07.21): Forfatterens utgangspunkt er at kirken helt siden starten har fått overlevert en fullstendig åpenbaring, slik Jesus omtaler seg selv «i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene»(Luk 24:27).

Jeg har lest ikke fått lest denne boken, meg jeg har gått gjennom mange spesielle synspunkter og fortolkninger i «blogs.ancientfaith.com». Forfatteren er prest i den ortodokse kirken i Lafayette, Louisiana, og har bloggen The Whole Counsel Blog. Han legger vekt på apostlenes lære både om treenigheten og Jesus som Gud, og bind sammen bibelsk kristentro fra Genesis til Åpenbaringen. Her har han mellom annet skrevet mye om og fra de gamle Enoks-bøkene, som var vel kjente i aposteltiden. Judas 14-15 er sitat fra 1.Enok 1:19. Enok 6-11 er en bearbeidelse av Gen 6:1-4:
«200 vektere var kalt sammen op gjeller Hermon med lederne Azazel eller Shemihazah, for å forføre menneskene til å drive utukt, drikke blod og ofre til demonene. Etterkommerne deres var giganter, nephilim, som lærte menneskene å bruke våpen og drive med trolldom. (Kirkefedrene Ireneus og Augustin lærte dette fra Enoks bok, men John Milton lærte et tidligere fall av engelen Satan). Menneskenes nød nådde Gud og han sendte erkeengelen Sariel til Noah for å informere om den kommende storflommen. Rafael skulle binde Azazel og Gabriel skulle gjennom storflommen ødelegge gigantene. Mikael skulle binde Shemihazel.» Jf. 2.Pet 2:4-5. Endelig dom ble uttalt av Jesus i 2.Pet 3:18-20. Enok 20 beskriver sju erkeengler, jf. Tobit 12:15.
Enok 60-69 er kalt Noahs bok.
Dt 32:8 er forklart slik: Gud bestemte «Guds sønner»(=Guds engler) til å ta ansvar for kvar sin nasjon/land, men så begynte menneskene å tilbe disse skytsenglene sine, og de ble omtalt som mørke krefter og ånder. Dan 10:13 og 20. Men Gud selv tok seg av sitt folk Israel, Dt 4:19-20. Gud vil stå opp og dømme disse gudene, Salme 82. «Anastasis» er brukt om Jesu oppstandelse og om Gud som reiser seg for å dømme.
«Satanen» er erkeengelen Samael (Guds gift) , dødsengelen i 2.Sam 24:15; 1 Krøn 21:15; Judas 9; Job 1:9-11.
Slangen, «nachasj», nesten samme ordet som ‘den viseste’ , Gen 3:1, Esek 28:12-14, Jes 14:13-15. ordet går igjen i « drage», egyptisk «serafim» betyr slange.

Enok 37-71 (2.Enok) er kalt «ordspråkenes/liknelsenes bok»,
Enok 72-82 er «lysenes bok», om himmellegemene og kalenderen.
Enok 83-90 er «drømmenes bok» , Enok sin siste melding til sønnen Metusalah.

I tillegg til dette har de Young mange leksjoner om Djevelen, om Guds dom, om Torah (loven), om Jeftas datter (Dom 11), om Elisja og ungdommene (2.Kong 2), døden ved å nærme seg Gud på ein gal måte (2.Sam 6:5-11). Jakobs stige («sullam» bare brukt her i heile GT, stige eller trapp), Jesus som stige i Joh 1:51. Mange innlegg er prega av hans ortodokse bibelforståelse og teologi, og noen helst kuriositeter, men alle er interessante. F.eks om Ånden som ei due: det er ikke slik at ånden likner en due, men han kom ned som en due, slik han også hadde svevet over vannene i Gen 1:1-2.
Kristendom og hedenskap, det er klart at disse er ikke forskjellig når det gjelder alter og offer og ritualer, men i hvem som blir tilbedt. Alter og offer hører med til det skapte mennesket like fra begynnelsen, Gen 4:3-5. Å dyrke andre guder virker, og derfor er det forbudt, 1.Kor 10:15-22.