grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 oktober 2008

Heime på Bedehuset igjen


Etter ei fin helg på Lye (40-årsdag til GT på lørdag, søndagsmøte, og gravferda til Oskar Nydal mandag), og ei god hotell-ferie-helg på Revsnes Hotell i Byglandsfjord, var me klare til å starte opp på Flekkefjord Bedehus. Mandagskvelden gjekk til foreningsmøter, mannsforeninga hos Tobias, og kvinnelaget hos Sigrid Nuland. Og på tirsdagen tok møteveka vår til, med Holger Kjølvik som taler og Tobias som fast leder av møtene. Holger bur hos oss denne veka. Det var bra å koma heim att til "høstens virksomhet", men tankene og hjarta er nopk mykje til stades i Awasa ennå ... Så har eg skrive på minnebok med bilder etter Awasa-opphaldet vårt, og fått melding om Marthas blogg frå Kenya . Spennande!