grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 februar 2010

Kappes om å hedre hverandre

Kjell Svindland, formann i bedehusstyret, avsluttet årsmøtet 22.feb. med denne Pauli formaning fra Rom 12:10. Ca. 40 personer var samlet, Reidar Mæstad talte, musikklaget sang, og Sivert Hansen gikk grundig gjennom regnskap og økonomien for stiftelsen. Ekstraordinære utlegg til det elektriske anlegget og kloakkanlegget resulterte i et underskudd på 97.554 som var tatt av disposisjonsfondet. Men økonomien var fortsatt bra takket være utleie til Tannklinikken og det store dugnadsarbeidet som ble utført.I tillegg til de som er nevnt her, takket Kjell spesielt Olav Fjose, Arne Olsen (som hadde vært brannvernleder, nå byttet ut med Jan Kydland), Laila Laugstøl, Sigrid Nuland (blomstene), Stein Valand (miksebordet) og Kitty. Bedehusstyret består av to personer fra hver av de tre organisasjonene, fra NLM er det Olav og Reidar, med Bjørg Nedland Salmelid som varamedlem. Det ble en god og informativ kveld, med gode smørbrød og iskake.