grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 mars 2010

”Come to Jesus”

Det var hovedbudskapet til pastor Emanuel SirImanuel trommeraj på den internasjonale samlingen i Pinsekirken lørdags kveld. Han talte om å bli drevet av Ånden, vandre i Ånden og leve i Ånden, Gal. 5:25 og Ef. 6:10-18. Beskyttelsen som hjelper en kristen i kampen er bare Jesus, omtalt som ”Guds fulle rustning”: Ordet, rettferdigheten og fredens evangelium. På bildet ser vi han begynne bibeltimen sin med å synge en pakistansk innbydelsessang. Jeg fikk være med og be spesielt for tre afrikanere som bad om forbønn. Etiopieren Gamachu, som var fint omtalt i Agder på fredag, ledet samværet.

På lørdag formiddag hadde vi Birgits ”påsketreff” som har nesten utviklet seg til ei ”påskemesse” med både loddsalg og åresalg og bløtkakestykker for de 100 som hadde møtt fram, både trofaste bedehusfolk og ”kjente by-damer” som sjelden eller aldri kommer innom der. Birgit som hadde startet dette ”påsketreffet” for noen år siden, åpnet det ved å glede seg over våren som ser ut til å komme etter en lang snøvinter. Ca. 36.000 kr. til Misjonssambandets arbeid var et godt resultat for alle som hadde vært med og forberedt påsketreffet. Misjonær Ingrid Johanne Myra førte oss med til pionerarbeidet blant stammefolket i Pokot i Kenya på en selvopplevd og interessant måte, samtidig som hun hele tiden fikk vise forsamlingen at frelsesbudskapet som disse fikk del i var det samme som vi i Flekkefjord har bruk for i dag. Ikke alle gikk heim med gevinster, men alle fikk lytte til budskapet og ble velsignet!