grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 mars 2010

”Det finnes ingen Gud”

Anna Årstøl og Leif Stenberg Gausdal har skrevet leserbrev i Agder som bare bør ignoreres, eller gråtes over. De forstår ikke at noen i dag kan tro på et totusen år gammelt skrift eller holde på sine gamle trosartikler i 2010. Noen mennesker i vår kultur lever og argumenterer som om sitatet i overskriften passer på dem i dag, enda det egentlig er fra Bibelen, 3000 år gammelt, Salme 14:1-2. Gud blir ikke skadet om han blir uthengt eller utskjelt, men vi skylder å vise respekt for alle hans skapninger, også de menneskene som har et livssyn som inkluderer den levende Gud. Ytringsfriheten står ikke over trosfriheten, verken i vårt samfunn eller i andres. Hallvard Kvæven har sikkert ikke skrevet alle sine innlegg med like stor visdom og omtanke, og kirkens tros-og dåpsundervisning har vi ikke sett så mye resultat av ennå. Men det betyr ikke at vi selv skal kritisere dem uten å prøve å forstå hva deres sak egentlig dreier seg om. Takk til Kjell M. Sinnes som fikk fram på en fin måte både ros til redaktøren og ”det tragiske å oppleve at både åndelige og verdslige styresmakter fører en politikk som betyr demontering av fundamentet” for vår kultur og kristentro. – Tobias Salmelid