grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 mars 2010

Evaluering: Nådde vi målet med møteuka?

I alle år har Indremisjonen og Misjonssambandet hatt separate møteuker vår og høst, men fra høsten 2009 slo vi disse sammen. Hadde vi noe mål for møteaksjonen 9-14.mars på Bedehuset? Eller hadde vi møter bare for å holde tradisjonen ved like? Vel, vi hadde i hvert fall et sterkt ønske og ei bønn til Herren om at noen måtte bli nådd med frelse og fornying ved Guds ord. Bare den enkelte tilhører – på siste møtet var det vel 100 – kan fortelle om  denne bønna ble oppfylt. Men noe positivt skal i alle fall nevnes: – Det svært gode og konstruktive samarbeidet mellom ImF og NLM ved denne aksjonen. – Gode sangkrefter ble vi kjent med på alle møtene, klangfulle sanger med et godt budskap. – Talerne Nils Kåre Strøm og Martin Lindhjem hadde ingen lange bibeltimer, men følelseslada og klar forkynnelse om synd og nåde, og innbydelse til å ta imot Jesus (Noen nye så vi ikke). – De fleste tilhørerne stoppet igjen etter møte for en prat og kaffe, etter sang- og musikkmøtet på lørdag var der til og med pølsebrød. – Nettokollektene ble delt likt mellom de to misjonsorganisasjonene. – Den gode vekkelsesånda på møtene kunne ha fått oss til å forlenge møteuka, men dette ble likevel etter en helhetsvurdering ikke gjort. – Neste fellesmøteuke blir til høsten, 12-17.okt. – Vi er takksamme til Herren for møtene, og til alle som deltok på forskjellig måte!