grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 mars 2010

“Nytt liv av daude gror”

Denne strofa fra Blix-salmen No livnar det i lundar stod på framsida Snøklokker200310av Velsignet Helgs påskenummer. Vi merker det når snøklokkene titter fram og de store snøhaugene må gi etter for solvarmen. Gud står bak dette naturens under. Han skapte ved sitt ord og skaper fortsatt ved sitt frelsesord i dag. To etiopiere hadde begynt med møter for sine landsmenn i Pinsekirken i Flekkefjord, det var Johannes og Gemechew, så kom fleire til og Guds ord vendte ikke tomt tilbake, Jes 55:10-11. Etiopiere Pinsekirken 270310 Vi har begynt på påskeuken: Jesus døde der på korset for å gi liv til deg og meg. Han ble vårt skyldoffer (= ofret for å dekke over vår synd og skyld) for å rettferdiggjøre de som kommer til Gud ved ham (= for at menneskenes synder ikke skal bli tilregnet de som har tillit til Jesus), Jes 53:10-11. På lørdag hadde jeg bibeltime for disse etiopi erne. Det var “vår talsmann hos Faderen” som stod i sentrum, 1 Joh, 1:1-2.