grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 mars 2010

Propaganda uten fundament og propaganda uten mål

Ordet “propaganda” betyr ivrig virksomhet for å utbre og agitere for en tro, livssyn eller mening, og det er ytringsfrihet for slikt i landet vårt, heldigvis. Steven Caswell skrev i Agder 24.mai om sin “voksende ergrelse over at salmeryttere opptar spalteplass for  propaganda”, deriblant nevner han innlegg av Kjell Sinnes og meg. Han agiterer for sin egen historieløshet og sine fordommer om Bibel og kristentro, og mot slikt nytter neppe noe motinnlegg.

Hilde Sirnes, prost i Flekkefjord, hadde et langt og engasjert innlegg på menighetens årsfest på bedehuset 25.mai. Hun var ivrig opptatt av å plassere kirken i kulturlivet og få kontakt med mennesker på andre arenaer. Festen var absolutt vellykket med mange kirkefolk, smakfulle smørbrød og klangfulle sanger av menighetskoret. Sirnes framholdt positivt Pinsekirkens gode kontaktskapende tiltak. Men vi kjørte heim med et ubesvart spørsmål: Vil fellesskapet i kirken føre folk inn under Ordets forkynnelse til dom og frelse, eller blir det bare en trøstende sovepute for dem - uten kontakt med veien til himlen?

1 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home