grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 mars 2010

”Vi er Herrens redskap for å nå Hans mål”

Kretsleder Birger Helland understreket i samtalen at strukturer og administrative opplegg ikke måtte skyggFelleslaget kart e for det store oppdraget vi er med på. 25 foreningsledere og andre hørte han på Gyland Bedehus 17.mars, der han orienterte om Stavanger og Haugesund krets sin overgang til Region Sørvest. Flekkefjord Felleslag blir en av de 9 områdene i regionen. Vi regner med at det nye ”Område Flekkefjord” får beholde både styre og årsmøte, og ønsker at vi og de andre områdene får velge vår egen representant til det nye regionsstyre. Vi ønsker ikke noe ”distrikt” som et ekstra nivå mellom området og regionen, men et samarbeid mellom noen områder kan bli tjenlig m.h.t. leirsteder og skoler. Takknemlighet for Kjell Sverre Trod ahl sitt virke i mange år i området vårt, og fordi Anne Lise Nilsen skal begynne som barnearbeider fra 1. august, kom klart fram i samtalen. Svakheten i området vårt har vært liten fokus på forsamlingsbygging med etablering av misjonsforsamlinger og systematisk bibelundervisning, dette bør tas opp under årsmøtet på Hidra 8.mai. Kjell Trodahl ledet møtet, Eivind Kittang tok notater for regionens styringskomite og misjonskvinnene på Gyland sørget for rundstykker, kaffe og kaker. Måtte Herren velsigne overgangen til regionsdannelse for oss alle i NLM.