grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 april 2010

Historisk kunnskap får en ikke gjennom bevis!

“Dersom du kan bevise at disse historiene medførerJesuskors riktighet så skal jeg selvsagt legge meg flat. Jeg velger  å tro at disse historiene bevisst er gjort fiktive …” skriver Steven Caswell i Agder 31.03.2010. Og redaktør Munksgaard skriver i sin leder i samme avis om noen “(påske)tradisjoner som for enkelte er viktige”, og omtaler påskedramaet som “verdens første påskekrim med en helt …”-

Historie er studie av fortida, hovedsakelig basert på skriftlige kilder, arkeologiske oppdagelser og muntlige fortellinger og tradisjoner (Wikipedia). Kildene og vitnene til påskefortellingene er mange og troverdige nok til å godta disse som historiske fakta. Men ved å akseptere disse fullt ut, trekkes også Gud inn i budskapet og da blir det personlig nært og farlig for både Caswell og Munksgaard. Fom den som godtar de historiske kildene og vitnene derimot, blir det sk apt glede og takknemlighet for frelse og for at den oppstandne Jesus lever i dag.

1 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home