grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 januar 2011

Frå Awasa til Flekkefjord igjen


Søndag 9.jan. 2011 kom me heim igjen til Flekkefjord, etter 100 dager i misjonens teneste i Awasa (no: Hawassa) i Etiopia. Me var styrerpar på NLM Resort. På bildet ser dere oss i den idylliske ferieplassen som misjonen har hatt i 50 år. Framtida - også for den - ligger i Guds hand.