grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 mars 2007

Mi påskeveke


Eg får ei heller hektisk påskeveke, med møter på Eiesland 31.mars, Kvinlog langfredag og Flekkefjord 2.påskedag. Adressen min i påskeveka blir altså Flekkefjord, mobil 47293491 (min fasttelefon har eg sagt opp fra 31.mars). Veka ellers blir opptatt av gjester og besøk. Me håper også at Arne med familie kjem innom påskelørdagen. Bønneemna våre er at påskebudskapet skal bli levande og eksistensielt for oss, ikkje bare gammel bibelhistorie. Så har me eit anna bønneemne også: At me får høve til å kjøpe eit hus som er meir høvelig for oss enn det Bjørg nå har. Og så teller me dagene ned mot 21.april, og gleder oss.