grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 april 2007

Påsketanker og -aktiviteter 2007


Påskeveka vart prega av fleire saker i år:

(1) Forberedelser til bryllupet vårt ved samtaler med prost Svein Fink og forloverne Olav Fjose og Inger Helga Åsen (bildet).

(2) I snøvær påskedag var Bjørg og eg til Gyland der eg fekk sjå innsida av "vielseskirka" vår på Nuland og hadde middag hos familien Johannes og Gry Garvik på Nedland. Heldigvis var piggdekka på plass på den svingede og snødekte vegen. Merkelig med april, for å sitera Bjørnson: "Jeg velger meg april, fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter,- i den blir somren til! "

(3) I preika mi i Flekkefjord bedehus 2.påskedag streka eg under at me lever i "etterpåsketida". Om denne seier Jesus: Joh 14:18-19 "Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve." La oss derfor arbeide med frimodighet!

2 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home