grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 mai 2007

Om nettstedet "Salmeli"


Det er ikkje alltid nettsider oppfører seg som dei bruker å gjera, det fekk eg dessverre oppleva i dag. Eg skulle korrigera ein opplysning om bruket "der oppe" i Salmeli, men slapp ikkje inn på mine nettsteder home.no/salmeli/ og geocities.com/fjellgrenda/ slik at eg kunne få skrive inn det eg ville. Eieren av dette bruket er nemlig Lene Olsen - som arving etter Lars Salmeli, og det er hennes foreldre Astrid og Aage Olsen frå Bryne, som held det ved like. Astrid sjøl arva bare fire mål i Botnedal (støle/hytte) etter Lars.