grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 februar 2010

Et skritt videre

kors stener Søndag var det familiemøte kl. 17.00. Det ble litt langtrukket med barna før fellesukepredikant Arnfinn Clementsen slapp til med sitt budskap: 1) Se framover, ikke heng deg opp i de “gamle, gode dagene” i fortida. 2) Lev i den dagen du har fått i dag! I det som er aktuelt nå. 3) Bruk de anledningene – gode gjerninger – som Gud har plassert i din vei. En levende og lettforståelig tale av en god taler, men hva med budskapet om synd og nåde? I disse fire fellesukedagene har det også vært “bønnevandring” i ungdomssalen, der vi bl.a. kunne få legge av syndebyrden (stenen) ved korset. Mariell synger fantastisk godt og tydelig sine lovsanger til Herren, men vi savnet nok sanger med gråt over synden og jubel for frelsen. Oppsummering: Bra om vi lot ungdommen styre med fellesmøtene også neste år, med ønske om å nå oss alle med et bibelsk budskap.