grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 februar 2010

Kina-besøk igjen

Forfatter og Kina-historiker Erik Kjebekk (64) seerik Kjebekkr fram til pensjonisttilværelse i heimbygda Evje, men er nå fullt opptatt som leder av NLMs misjonsarkiv i Oslo. På misjonsmøtet i Flekkefjord på tirsdag minnet han oss om såkornet i Mark 4:26-32, det kan ta lang tid mellom såarbeid og innhøstning. Slik har det vært i Kina. 240 misjonærer hadde blitt sendt ut til Kina av NLM, og 21 fikk sine graver der ute, i tillegg til 30 barn. Misjonsarbeidet kostet. Fra 1949 ble det slutt på misjonsarbeidet vårt. Men også i Kina kom høsttida, de kristne teller på mange millioner i den registrerte Tre-selv-kirken og i uregistrerte menigheter. Kjebekk var i Kina i 1999, 2004 og 2009 og skrevet bøker om legemisjonæren Tønnes Frøyland (skutt i 1914) og andre. Kjebekk gav oss ei levende skildring av misjonshistorien i fortid og nåtid, og inspirerte oss til å fortsette sålenge det er tid både i Kina og på  våre andre misjonsfelt.