grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 april 2010

“Du til dåpen lot meg kalle” (Sangboken 596)

Men hva betyr så denne dåpen for oss i dag? Ville vi ha vært på den sikre siden dersom vi tok gjendåp? På misjonssamlinga vår på bedehuset i morgen skal jeg snakke om dåpen. Jesus selv sier jo “Døp dem og lær dem …” I det siste har jeg hørt om to som tok gjendåp, kanskje Int samling Imanuel Gemechu 170410på grunn av tvil og manglende opplæring? En av mine beste venner mellom etiopierne her i byen, Gemmachew, ble nettopp gjendøpt – kanskje var forkynnelsen til pastor Imanuel om å la seg lede av Ånden en medvirkende årsak. (Begge disse er med på bildet her, fra Pinsekirken lørdag) La oss se stort på den dåpen vi mottok som barn, gjennom den ble vi nemlig delaktige i Jesu frelsesverk og syndenes forlatelse. Det er ikke vannet eller vår lydighetshandling og tro som frelser oss i dåpen, men Jesu gjerning for oss. La oss ha tillit til fortellingene om de første kristnes dåp, f.eks. Apgj. 16:14-15 og 33,   og ikke forføre noen av “disse små som tror på meg”, som Jesus sier i Matt 18:6.