grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 april 2010

Å falle i staver, og likevel stå

Da vi reiste til Etiopia i 1961 hadde vi litt av bagasjen vår i tunge og uhåndterlitønnege jerntønner, senere fikk vi praktiske plasttønner. Men fra gammel tid var tretønnene laget av tønnestaver som en bøkker hadde formet og satt sammen med tønneband av vidjer eller jern. De var og praktiske til oppbevaring av både mat og drikke. I Bibelen er Gud sammenlignet med en leirmaker som former krukker av alle slag, og kan til og med fornye de som har gått i stykker. Her vil vi bruke bøkkeren som et bilde på Gud som lager tønnestaver av de bordbitene har finner (din vilje og forstand, evner og anlegg og kunnskap) for så å sette alt sammen til et brukbart redskap for seg. – Kanskje har du sitte på et nattverdmøte og vært nedtrykt med tanke på hvor lite eller  ingenting Gud har fått ut av ditt liv. Du har sikkert grunn til å tenke slik, med ved nattverdbordet er det tillatt å “falle i staver” som ei tønne når tønnebandene har gått i stykker. Du skal få lov til å ta imot Guds ord til deg i Jes.43:22-25: Du har bare plaget meg med dine synder, og trettet meg med dine ugjerninger. Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld; og dine synder kommer jeg ikke mer i hu! Dette Gudsordet vil holde deg oppe!