grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 april 2010

Innvandrersamling

 

Haugesalen i Flekkefjord Bedehus var full av mennesker fra 16 nasjoner på en fin bli-kjent-ettermid-dagssamling onsdag. Oddrun Forland Rudrud leda samværet på en god og ledig måte på norsk og engelsk, og det var velsmakende tomatsuppe og vafler for alle. Kirka og asylmotaket stod for det hele. Vi ble mer kjent med hverandre, sang sammen og noterte hverandres navn der ved småbordene. På bildet ser vi Bisrat og Measho fra Eritrea på høyre side av bordet, og meg til venstre. Ved enden av bordet studerer Mussa fra Gambia sangarket. Neste samling blir 19.mai. Bra!