grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 april 2010

Jeg vil gå fram foran deg …

brudepar Jeg vil gå fram foran deg. Høyder vil jeg jevne ut; dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg slå i stykker. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdommer som er gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn…. Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk…. Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud og ingen annen! … Hvert kne skal bøye seg for meg, hver tunge skal sverge meg troskap. Om meg skal de si: Bare hos Herren er frelse og kraft! (Jes. 45:2-3,11,23-24) Fantastisk budskap! Og det har holdt de siste tre årene også!