grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 april 2010

Jorunn Hamre (79) helser sendemenigheten

Eitt av hennes 80 påskebrev kom også til oss. Ho hadde vore to veker i Addis Abeba pga sjukdom, deretter rett tilbake til Jorunn HamreShakisso der ho evangeliserer og bygger kyrkjer. 25.mai vert ho 79 år og forteller like levande som ho alltid har gjort om under og vitnemål i menighetane omkring. Palmesøndag var ho i Mekane Yesus-kyrkja i Shakisso by, sammen med 1000 andre. 56000 etiopiske birr (ca.27000 kr.) vart gitt i kollekt til arbeid mellom muslimer i Sør-Etiopia. Påskesøndag 4.april hadde dei den første gudstenesta i Chabbi (4 km frå hovedkyrkja i byen), i eit ennå uferdig kyrkjehus som Jorunn har fått reist der – med god hjelp av Ottar Kiplesund. Jorunn er einaste misjonær att i evangelisk arbeid i dette området, la oss omslutte henne med takk og forbønn!