grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 april 2010

… når du er i nød

To nødrop fra har nådd oss på mindre enn ei unød Fikres begravelse Hoganeke: Lørdag fikk vi brev fra Hogane menighet nær Ferieplassen, Awasa (Etiopia). Der hadde de for lite penger til svært nødvendig utvidelse av kirkehuset og til lønn for pastor Kasa og evangelistene. Kasa Mengesha var min medarbekider gjennom mange år og vi kjenner godt til kirken i Hogane (bildet fra innsiden, under begravelsen til evangelist Fikre). Vi har begynt på innsamling av pengehjelp dit. - “Kall på meg når du er i nød” sier Herren i Salme 50:15, og da svarer han gjerne gjennom andre menneskers lommebøker! I gnød Zakaria bilår kom nødrop fra Tanzania: Rektor Zakaria Dalleli ved Waama bibelskole hadde vært ute for en stygg bilulykke og trong lang og svært kostbart sykehus-opphold i Nairobi om han skulle klare seg (http://arushanytt.blogspot.com) Vi sendte pengehjelp samme kvelden.  - Neste gang kan det være deg og meg som får bønnesvar gjennom andres hjelpende hender  når vi roper til Herren i vår nød.

1 Comments:

  • It was so warming to see that many people wanted to help him. Scripture Mission told that now they have got enough and even moore money to help the patient.Now we pray that he gets the help he needs in Haydom Hospital.(sorry that I write in English. I can read Norwegian but not write.)Laila from Finland

    By Blogger Mama Na mambo yake, at 14 april, 2010 10:46  

Legg inn en kommentar

<< Home