grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 september 2010

Bedehuset, gammelt og livskraftig.

- Det gamle bedehuset i Flekkefjord var blitt brukt i 125 år da det nye i Brogaten 27 ble innvidd 3.sept. 2000. Styret for huset viste framtidsrettet pågangsmot da Samvirkelagets hus ble innkjøpt og ombygget til et praktisk og praktfullt flerbruksbedehus. Det kostet millioner av kroner og utallige dugnadstimer, men huset stod gjeldfritt ganske fort. De fine og talende maleriene på frontveggen i storsalen ble tatt med fra det gamle huset, der de hadde hengt siden 1948! Under bedehusbasaren de to siste dagene var kr. 54.000 kommet inn og viser at misjonsvennene fremdeles støtter opp om sitt bedehus økonomisk.

Dette kunne kasserer Sivert Hansen informere omKjell Solveig 10-års jub under Bedehusets 10-års jubileum 26.sept. Styreleder Kjell Svindland ledet festmøtet på sin trivelige og faste måte. Flekkerøy sangkameratene med sine sterke mannsstemmer og to trekkspill, bassgitar og elektrisk gitar, gledde den fullsatte storsalen med gode sangtekster til fengende toner. Den vellykte festen ble avsluttet med kaffe og bløtkake og småprat i Haugesalen.

Generalsekretæren i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, hadde talt sterkt og klart både på basaren og under jubileumsmøtet. Som svar på spørsmålet ”Trenger vi bedehuset i framtida?”, ønsket han å bevisstgjøre alle kristne på verdien av å eie et samlingshus der vi hadde frihet til å velge våre egne forsamlingsledere: En dramatisk avkristningsprosess skjer i landet vårt. Den gamle ”elipsetenkningen” som sa at de kristne skulle bruke både kirkehuset og bedehuset, var mindre aktuell i dag. Bedehusvennene bør nå være med og styrke forsamlingen og ikke vektlegge sin tilhørighet til sin misjonsorganisasjon. Vår arbeidsmetode i dag må være å starte i heimen og fortsette på bedehuset, for å nå de unådde i byen vår og landet vårt. Og vi kunne legge til: og ut over den vide jord.