grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 juli 2011

Gud har full kontroll

Marit og Irene sang denne Haldis Reigstad-sangen under kveldsmøte på KVS Lyngdal Bibelcamp 20.juli:
Gud har full kontroll,
Det er godt å vita
når optimisten sovnar
og trua vår er lita.
Gud viste vei da Israels folk drog ut av Egypt og ble ørkennomader i 40 år. Vi veksler mellom optimisme og pessimisme og synes tilværelsen kan være både tilfeldig og uforståelig. Vi snakker om kampen mellom det gode og det vonde og synes stundom at Gud blir stående att som taper i striden mot djevelen. Nei, sier Bibelen, Gud har full kontroll hele tiden. Også når en spurv faller til jorden, er han med. Han vender alle ting til det gode for sine barn. Når vi ser bare mørket omkring oss, skal vi likevel sttte vår lit til Herrens navn og stole på vår Gud (Jes 50:10). "Kom til meg, dere som har tungt å bære", sa Jesus. I himmelen får vi ikke svar på våre mange "hvorfor" her på jord, for der vil alle "hvorfor" opphøre og vi vil se sannheten i sangstrofen: "Gud er på tronen ennu, og han kommer sine i hu!"