grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 juli 2011

Paulus og Luther misforstått

Det er Oskar Edin Indergaard (73) som mistolker disse troskjempene i artikkelen "Rettferdiggjørelse og gjerninger" (Dagen 19.07.11). Han sier rett ut at ifølge den lutherske tradisjonen så blir en kristen "frelst ved rettferdiggjørelsen og bevart ved gjerninger." Indergaard hevder at "man forblir en kristen selv om man lever et dårlig kristenliv." Men dette blir jo helt galt både etter luthersk og bibelsk lære. Et menneske blir en kristen og bevares som kristen ved Guds nåde i Jesus Kristus alene, Rom 2:24, 8:38f. Det samme blir sterkt understreket i 1 Joh 2:1-2. En kristen ventes å oppføre seg som et Guds barn, Rom 12:1ff. Hva hender dersom hans oppførsel ikke er akseptabel for Gud? Da kan han gjøre ett av to: 1) Omvende seg og komme tilbake til sin Frelser, eller 2) bli liggende i den synd han har falt i, og gå fortapt. 1 Kor 6:9, Gal 5:18-21. Hva med Demas i 2.Tim 4:14? Både anerkjente bibeltolkere og oldkirkelig tradisjon sier at han ble en frafallen, i motsetning til hva Indergaard mener. Den samme nåden som frelser, opptukter (oppdrar) oss nemlig til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, Tit 2:12.