grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 juli 2011

Uten redningsvest ...


To dødsulykker på sjøen de siste par dagene. Fem personer i sine beste år døde i bølgene. Årsaka var nattkjøring i stor fart etter en fest - uten redningsvest. Svært sørgelig og vondt for de selv og deres familier. Flere båtførere ble intervjuet dagen etter, alle hadde hørt om ulykkene, ingen hadde tatt på seg redningsvesten som lå ferdig til bruk i båtene.
For andre går livet sin gang med travelhet og tidsklemme, med bekymring for barn og økonomi og arbeid, med lotto og ferieplaner. Bønner og gudsord ligger ubrukt. Iherdig innsasts og forsikringer dekker det meste. Inntil den dagen kommer da "frelsesvesten" skulle vært på plass. Men behovet kom så plutselig at den ble ikke brukt ... "Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst", står det. Og nødhjelpsnummeret er 50:15 i Bibelens Salmer: "Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg og du skal prise meg!" Dette nummeret leder deg rett til Herren, han har ventet på at du skulle kalle han opp.