grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 november 2012

"Leteaksjon"


er bedre benevnelse enn møteaksjon, sa Egil Svartdahl på inspirasjonssamlinga i Flekkefjord Frikirke 20.november. Han illustrerte evangelisering med emnet ”tapt og funnet” ut fra Luk 15: Det umistelige var blitt borte, alt ble satt inn i leteaksjonen, og gleden var stor da det/han ble funnet. Men det forferdelige var at eldstebroren ingenting gjorde for å finne igjen sin bortkomne bror! Gud gjorde noen til evangelister, Ef 4:11, disse skal ikke bare vandre fra stad til stad med Guds ord, men de skal virke i menigheten og sette medlemmene der i stand til å vinne andre.

Som vitne og sjelevinner skal du være deg selv og finne din egen stil. Noen er konfronterende som Peter, noen er reflekterende som Paulus, andre fortellende som den blindfødte i Joh 9, eller sosialiserende som tolleren Levi, eller tjenende som Tabita i Apg 9, eller inviterende: ”Blir du med?”

Svartdahl nevnte uttrykk som de hadde tatt i bruk under andre aksjoner: ”VIP” og ”B3”. Be Herren om å minne deg om tre personer fra din omgangskrets, naboer, slektninger eller arbeidskamerater, la de være dine ”VIP = very important persons” og ta disse tre med i bønn (”B3”). Dette er da ditt spesielle ”VIP = very importent project” i månedene som kommer. Ta kontakt med dem, be dem inn på kaffe eller på en tur, bli kjent med dem slik at du kan få dem med på et møte senere – kanskje på de planlagde fellesmøtene 7-10.november 2013.

Det var godt å lytte til Svartdahl under dette inspirasjonssamlinga. Frikirken hadde lagt det godt til rettes for oss, med middag og kaffe. Fra Bedehuset var vi bare to, ellers var alle byens menigheter representert. Men hovedsaka stod igjen: Hvordan formidle dette til bedehusforsamlinga vår? Og hvordan skal jeg få frimodighet til å sette dette ut i livet der jeg bor?