grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 april 2014

Fritt Ord-prisen 2014 til Anne SenderAnne Sender (58) fikk utmerkelsen «for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger». Anne Sender er i dag frilanser, skribent og foredragsholder. I årene 2005-11 var hun forstander for Det Mosaiske Trossamfunn. Hun har hatt flere verv og oppdrag i arbeid for å fremme religionsdialog og religionsfrihet. Hun fikk prisen for hele sitt virke, bl.a. boken «Vår jødiske reise» (2013). Fritt Ord-prisen er på kr. 400.000, og blir utdelt den 8.mai. Jonas Gahr Støre mener regjeringen burde vurdere å gjøre henne til statsstipendiat for å sikre henne en fortsatt plass i samfunnsdebatten, melder avisen Dagen. Det uløste problem mellom israelere og palestinere i Midt-Østen er under debatt og skaper strid også i vår fredelige del av Sørlandet. Mange ser med skepsis på KFUF-KFUM og andre sin oppfordring til «bred økonomisk boikott av Israel». På bakgrunn av dette er venner av fred og religionsfrihet glade for prisutdelingen til Anne Sender.