grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 april 2014

Påskelammet - og dagens situasjon

I dag er det 14.Nisan etter jødisk kalender, den dagen påskelammet skulle slaktes - til minne om utferda fra Egypt, da blodet av lammet berget jødenes førstefødte. Ordet "påske" kommer jo av det hebraiske "pesach" som betyr forbigang, det var døden som gikk forbi jødenes hus fordi den så blodet på dørstokkene. De kristne begynte å feire påske til minne om Jesu oppstandelsesdag, søndagen etter 14.Nisan - slik som det er i år. Og vi husker at "vårt påskelam er slaktet, Kristus" (1.Kor 5:7).
Dagens debatt i avisene handler om andre saker, svært mye er negativt når vi ser på det fra Bibelens synspunkt. Men Vårt Land hadde noen gode innlegg i dag, som virkelig burde leses: "Et forbud mot tigging kan ikke betraktes som noe annet enn et forbud for å beskytte oss selv mot ubehaget, ikke vår neste. I et kristenkulturelt samfunn er vi forpliktet til å se på vår neste som et menneske, ikke som et problem." (Lederen, av red.Helge Simonnes). "(På bakgrunn av Kirkemøtet og skriveriene etterpå, sier vi) til det troende konservative lekfolket og de biskoper og prester som vil være med: Meld dere ut av kirken, tøm institusjonene, legg ned embetene! Innse at folkekirken i et sekulært folk er i ferd med å bli et mye større problem enn det statskirken var." (Leif Paus, tidl.prest).