grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 november 2016

Josefus, "Den jødiske oldtid" og "Den jødiske krig", og om Jesus.Flavius Josefus, 37-100 e.Kr., er en svært kjent og aktet jødisk-romersk historiker. Jeg har nå lest med interesse en stor og illustrert sammenfatning av hans verker, ved professor  Paul L. Maier. Boka gir oss god bakgrunnsorientering for tida mellom det gamle og det nye testamentet. Av spesiell interesse er det han skriver om Jesus: "I denne tiden levde en vis mann som het Jesus, og hans fremferd var god. Han var kjent for å være av stor dyd. Mange mennesker blant jødene og andre folkeslag ble hans disipler. Pilates dømte ham til å bli korsfestet og dø,  men de som var blitt hans disipler, sluttet ikke å være han disipler. De fortalte at han hadde vist seg for dem tre dager etter korsfestelsen, og at han var i live. Derfor var han kanskje Messias, han som profetene hadde forutsagt skulle gjøre under. Og stammen av kristne, oppkalt etter ham, er ikke blitt borte til denne dag." I standardteksten til Den jødiske oldtid, står det "Han vant mange jøder og mange blant grekerne. Han var Messias."