grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 november 2006

Uten ring!

Den 11.mai 1957 satte Gunvor og eg på oss forlovelsesringer - eit symbol på at me var "opptatt" og bundet til kvarandre. Dette stadfesta me to år seinare, under vielsen der me lova vera trufaste mot kvarandre i "gode og vonde dager inntil døden skiller oss". Døden kom og skilte oss 21.okt.2006, og den 24.nov. tok eg av meg ringen. Det kjentest litt merkelig, men eg syntest det var rett. Ingen kan erstatta Gunvor, men kanskje kunne eg få møta ei anna "medhjelp", om det viser seg å vera Herrens vilje og plan.