grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 desember 2006

Omsorgsfull og kjærlig kontakt

Eg sitter aleine i leiligheten utan å vera einsam, takket vera mail og mobil. Gunvor ville ha blitt 74 år den 6. desember, det skapte minner og sorgreaksjoner som måtte få utløysing. Planer om framtidig liv og forandringer skulle også leggjast. I tida 15.des. - 7.januar skal eg også få dra på safari til Tanzania. Alle relasjoner i samband med slektskap og vennskap vart tatt opp i omsorg og kjærleik. Me la vinn på å forstå kvarandre, og eg har fått stor grunn til å takka Herren for gode gutter og kjærlig venn. Måtte adventstida bli ei god "ventetid" for oss alle.