grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 februar 2007

Husk ”Tabor-opplevinga” di!


Kva gjer me når kvardagens oppgaver vert tunge å bera, og vår eiga svakhet vil ta motet frå oss? Disiplene som var sammen med Jesus på fjellet, greidde ikkje å mestra oppgavene dei møtte da dei kom ned att. Men Jesus var der og ordna opp for dei, Matt 17. ”Tabor-opplevinga” gløymde dei aldri, der hadde dei jo fått sett Jesus som den herlige og allmektige Guds Son, Joh 1:14; 2 Pet 1:16. Du skal også ta vare på ditt ”Kristus-syn” eller ”løysingsord”. Minn deg om det når trua di vert svak og tåket. Paulus sitt ”himmelske syn” utenfor Damaskus gav han pågangsmot og lydighet i dei oppgavene Herren førte han inn i, Ap.gj. 26. Les om igjen dei orda du har understreka i Bibelen din, det var nemlig der du fekk din frelsesvisshet og din frimodighet. Og det er nettopp der du får den igjen! (Fra min andakt på Randaberg 23/2 og Bryne 25/2)