grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 november 2008

Tradisjonstro julemesse


Julemessa i Flekkefjord Bedehus 7-8.nov. gjekk som forventa, fordi alle hjelpande hender var i arbeid - minst 25 med tenarnådegaver ordna og stelte med gevinstar, salg av bøker, matvarer, sysaker og lodd av alle slag. Stor og svært nødvendig inntektskjelde for NLM, men også eit bevis på samhald og samfunn i NLM-forsamlinga. Alle hadde eitt mål for auga: At misjonen skulle få mest mulig inntekt, og at flest mulig skulle få høyra Guds ord. Maleren og sangevangelisten Odd Dubland gav oss det han hadde: Han malte Jesus som Frelsaren vår i det ordet han forkynte og sang, og så malte han eit fint marinemaleri som vart auksjonert bort og gav kr. 4200 i ekstra inntekt. Tilsammen kom det inn 150.000 i brutto, i tillegg til misjonskollekten søndags kveld på vel 5.300. Mange folk hadde komme og gått, og tatt seg tid til å kjøpa både kaffe og lodd. Eg leda møtet søndags kveld og Odd talte og sang. Så skal eg preika igjen her på bedehuset tirsdag - og heile veka ellers skal eg ha møter på Saron (Bryne).