grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 februar 2010

Internasjonal valentindag

Etter gudstjenesten i kirken ble alle invitert til “internasjonal kirkekaffe” på bedehuset. Det ble et svært hyggFlagg Eth Tzelig og positiv ettermøte med full sal av alle nasjonaliteter og smakfulle retter. For meg var det jo størst å få sitte til bords med flere etiopiere, prate amharisk og ete meg nesten mett på indjera og wott! Jeg fikk også høre at her i byen har de kristne innvandrerne annenhver lørdag møte i Pinsekirken, og lørdagen imellom har etiopierne egne møter på samme sted – der omkring 10 personer kunne møte. Der skal jeg være med så sant jeg har anledning. Ved kirkekaffen feiret flere valentindagen ved å snakke om vennskap og fellesskap. Vi fikk en meget bra dag!