grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mai 2010

Årsmøte med forbønn for Anne Lise

Strålende sol Årsmøte2010Hidra forsamlingenover Hidra da misjonsvennene i Flekkefjord Felleslag hadde sitt årsmøte 8-9.mai. Misjonær Mathias Mjølhus og kretsleder Birger Helland forkynte Guds ord og la særlig misjonAnne Lise Nilsenskallet og tjenesten inn over misjonslagene: “Det er enda meir land å innta! (Josva 13:1) Vår allmektige Frelser er midt iblant sine trøtte og slitne og stadig eldre disipler – også i dag! Å gå med evangeliet til andre folkeslag er verden s mest viktige og spennende oppgave – og den det haster mest med – for Jesus kommer snart igjen!” Leif Jan Krogedal fortsetter som styreleder og Kjell Sverre Trodahl som områdesekretær. Lærer Anne Lise Årsmøtet2010forbønnMyre Nilsen (39) i Gyland har sagt ja til å være “barne- og familiearbeider” i halv stilling fra august, det er vi alle svært takknemlige for. Hun ble “innviet” til denne tjenesten ved forbønn. Anne Lise og faren Trygve Myre skal beøke Kenya (Nairobi og Voi) i siste halvdel av juni. Stor takk til vennene på Hidra som hadde lagt alt svært godt til rette for årsmøtet.