grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 juli 2010

Kristne briller

Eg fekk nye brilleglass i dag, det betra synet mittTobias brille mykje. Problemet mitt er at jo netthinneløsningen eg hadde for nokre år tilbake, utan det heilt gode resultatet etter operasjonen. Me seier ofte at det kommer an på auga som ser, men også på brillene me bruker. Nokre ser på tilværelsen med briller farga av eit einsidig og snevert syn på seg sjølv og sitt virke, utan tanke på tilværelsens Herre. Johannes uttrykker det slik i 1. brev, kap.4: “Dei er av verden, derfor taler dei som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.” Dei gamle snakka om å sjå på dagliglivet “sub specie aeternitatis”, under evighetens synsvinkel.