grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 juli 2010

Ringeakt ikke profetisk tale!

Dette var Paulus sin formaning til de troende i Tessdet_har_ringt_for_3_gang_-_EMalonika, 1.Tess 5:20. Det samme budskapet ble understreket kraftig av landets fremste kris tenleder og forkynner, Emanuel Minos (85), i Sarons Dal mandag.Vi hørte hvordan han vektla Jesu snarlige gjenkomst gjennom profetier om vår tids avspenning, avkristning, moraloppløsning og innvandring, og Jesu ord om fikentreet (Israel) og andre trær (folkeslagene). Han talte med myndighet og insikt og med et tillitvekkende ståsted i Guds ord. Den tredje verdenskrig kan plutselig og uventet bli en realitet, men i stedet for å fundere på fremtiden skal vi rope ut til enhver i dag: “Nå er tiden  til å søke Herren, før brudgommen kommer!” Ordene sank ned i oss. Det var som om vi alle sammen tenkte det samme: “Er jeg ferdig til å møte min Gud?!”