grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 september 2010

Erik Furnes og Harmony Singers på Bedehuset.

Furnes Erik Det var Bedehusets årlige basar, fredagskvelden 24.sept. ImFs generalsekretær Erik Furnes (45) talte om då Jesus stilte stormen på Genesaretsjøen (Mark 6), om ein kristen som ikkje unngår uvær men har Jesus med seg også der, og om disiplene som med frykt oppdaga at deira Frelsar også var stormens Herre. Det var bra med folk og salg av både basarlodd og kaffemat gjekk unna. I tilknytning til talen sang Harmony Singers m.a. sangene ”Just a closer walk with Thee” (ukjent forfatter) og ”You raise me up”(tekst: Josh Groban, melodi: Secret Garden/Rolf Løvland). Dei sang svært godt.

Just a closer walk with Thee, Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be.

When I am down, and, oh my soul, so weary, When troubles come and my heart burdened me, You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up, to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder, You raise me up to more than I can be.