grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 september 2010

Fra Birgits vindu og ut til folk

Birgit Svindland (88 år i desember!) ønsket og ba omBirgit bok210910 at alle menneskene som hastet forbi vinduet hennes skulle få anl edning til å lære kristen tro å kjenne. Hun tok kontakt med kristne venner fra ulike forsamlinger i byen og ba dem skrive om situasjoner da Gud grep inn i deres liv. Resultatet ble heftet “Fra mitt vindu” (50 sider) med 35 bidragsytere og mange fine bilder fra Flekkefjord. Noen blad fra Birgits minnebok er også med. Heftet skal deles uBirgits bok Olaf Kjellt til alle postkasser i kommunen. 21.sept. hadde Birgit en tilstelling på Englevaktens kafé der vi var med og ba Gud velsigne heftet og budskapet i det. – Bildene på denne siden viser Birgit med heftet, og tre av skribentene: Musiker og dirigent Olaf Thormodsæther, rådmann Tone Marie Nybø Solheim og tidl. ordfører og mye meir, Kjell Svindland.