grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 september 2010

Kjønnsnøytralisert ekteskap?

Ja, dette har vi fått etter at et svært manipulert Storting vedtok en ny ekteskapslov, som tråtte i kraft 1.jan.2009. Øyvind Benestad (56) belyste dette grundig i sitt foredrag i kirken onsdags kveld: Ønsker vi et samfunn der folk blir stemplet som intolerante og diskriminerende fordi de mener at barn har rett til mor og far og at det er til barnas beste, og at ekteskapet per definisjon er for mann og kvinne?  Er det da ingen ting vi kan gjøre for å reversere en vedtatt lov som går på tvers av både FNs Barnekonvensjon og menneskenes naturlige rettigheter og samfunnsordning? Jo, vi kan skape et folkelig engasjement for et naturlig ekteskap og barnas rettigheter, framholdt Benestad, og her er det viktig at de norske kirkesamfunnene står klart fram i lokalmiljøet og samfunnsdebatten.

4 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home