grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 september 2010

TCK sin oppvekst og skolegang i utlandet

Eg deltok sammen med over 80 NLM- og NMS-misjonærforeldre i ei samling på Fjellhaug lørdag 3.september for å snakke om barna våre. Spørreundersøkelsen som var sendt ut til 2483 barn og besvart av 1481 (60%), viser at dei fleste elevene hadde hatt det brukbart eller bra. Men noen hadde hatt det svært vondt på grunn av atskillelsen frå foreldra, og tilhøva på skolene. I grupper fekk me dele egne erfaringer med kvarandre. Me forstår at ting skulle vore tatt på ein annan måte, og er lei oss fordi vår uforstand – og vår internattradisjon - har skapt vansker og vonde minner for noen av barna. Sjølv har eg ikkje følt noen motsetning mellom misjonærkallet og foreldrekallet. Men lesinga av rapporten og Pollocks bok “Hvor er hjemme?” har vist meg at eit “tredjekulturbarn” kan få både fordeler og uventa ulemper seinare i livet på grunn av sin oppvekst. Så går takken og tilliten til Herren som har gitt løfte om å vende også vonde ting til det gode, både for oss og for våre kjære.