grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 januar 2011

Religion uten Jesus berger ingen


Dette var konklusjonen på Ola Tulluan og Ole Abel Sveen sine søndagsmøter på Gyland bedehus - og samtidig et kall til tillhørerne om å gjøre noe med det. Bedehuset ligger sentralt til i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal, og folket kjente talerne og møtte fulltallig fram. Vi ble svært godt og hjertelig mottatt der både lørdag og søndag på storsamlinga.

Sveen overbeviste oss som allerede er overbevist, om at Jesus er eneste vei til frelse for alle som strever med sine gjerningsreligioner for å tekkes sine guder. Men vil gode bibelord og sitat fra kristne lærefedre overbevise innvandrerne i landet vårt? Det fikk vi ikke høre noe om. Heller ikke om hvordan vi skal møte mennesker i dagens samfunn der religion er en ikke-sak og kristne uttrykk mangler mening.

Men det er jo disse menneskene vi er kalt til å nå! Tulluan understreket at det er nettopp Guds folk sin sak å nå de unådde, fordi de selv er blitt nådd med Guds frelsende kjærlighet. Den samme kjærlighet som berger oss fra fortapelsen, tvinger oss nå til å gå ut til andre fortapte - som Jesu sendebud - med den samme frelse.