grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 mars 2011

Fra myte til historie - Edens hage


Mange har forsøkt å plassere Bibelens Edens hage et sted i Midt-Østen, uten nevneverdig hell. Det hele har gjerne munnet ut i at Bibelens tidligste bøker er sett på som gode fortellinger uten historisk og geografisk virkelighet, nærmest å regne som myter, legender og eventyr. I 1995 gav den britiske egyptologen David Rohl (61) ut boka "A Test og Time, The Bible - from Myth to History", og diverse andre bøker. Der han samordner både geografi, arkeologi og kronologi for Egypt og de bibelske landområder og historie som vi finner i Mosebøkene. Han lokaliserer Eden til et område i Azarbaijan ved Tabriz, der han også finner de fire elvene fra 1.Mosebok 2, samt områdene Kush og Nod. Detaljene finner du på nettsida http://www.davidrohl.com/. Takk til pastor Kåre Skuland som skrev om dette "arkeologiske jordskjelv" i Velsignet Helg 26.mars. Kartet her er fra Dohls nettside.