grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 juni 2011

Utholdenhet og troskap

Vi opplevde noe stort på lørdag kveld: For 36. gang hadde Maksgjengen på Gyland kalt inn til Haydom-basar på Bedehuset. Dette gutte- og jentelaget med alle sine ledere og medhjelpere, og fulle saler av møtefolk, brakte in kr. 48.000 til dr. Kjærland Krogedals arbeid på Haydom Hospital i Tanzania. Maksgjengen på vel 20 hadde annenhver mandag hatt samling om Guds ord, sang og håndarbeid i de siste månedene. Deilige smørbrød og kaker og kjenninger fra fjern og nær, store og små, gjorde sitt til å skape en herlig stemning. Elmar Nedland (i hvit skjorte på bildet)var en effektiv basar-leder. Lars Skjæveland hadde en uforglemmelig andakt som engasjerte alle, med slike nøkkelord som en 50-lapp i ei wahlnøtt, en rød ballongfugl, nødnummer og mulighet til å kalle på Jesus, Frelseren!
Da sykepleier Bjørg Nedland Salmelid reiste ut som misjonær til Tanzania i februar 1968, gikk mora Karen med vaffeljern-lodd omkring i bygda samme sommeren for å skaffe penger til misjonen. Og da Bjørg ble overført til Misjonssambandets sykehus fikk denne innsamlinga etter hvert navnet Haydom-basaren. Utholdenhet og troskap preger misjonsvennene!
Samme dag, om ettermiddagen, deltok vi i Reidar Mæstads og Edith Øysæds 70-års-dag-feiring på Bedehuset i Flekkefjord. Begge to hadde mistet sine ektefeller, og funnet hverandre. Begge to gjør en iherdig innsats både i Indremisjonen og Misjonssambandet, både på kjøkkenet og i musikklivet og der det er nødvendig. De inspirerer oss andre til å stå på. Vi takker Gud for dem alle.