grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 juli 2011

Lovsang med innhold

Det har vært en del skriving i avisene i det siste om den nye lovsangen som nærmest dominerer møtene, særlig mellom ungdommen. Karl Johan Hallaråker (67) hadde andakt på KVS, Lyngdal, nylig og brukte teksta frå Salme 40: 2-4. Herren hadde hørt Davids nødrop og fria han ut, derfor fikk David lagt ned i seg "en ny sang, en lovsang til vår Gud". I min lovsang ligger det tre toner, sa Hallaråker: (1) En takk for skaperverkets storhet og mangfold: O store Gud, når jeg i undring aner, hva du har skapt i verden ved ditt Ord (S.119). (2) Så prises Herren for barneretten vi har fått: Kongenes Konge er nå min bror, herrenes Herre min Gud: Jeg er Guds barn! (S.92). "Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord!" (3) Jeg vil prise min gjenløser for Hans store kjærlighet. All min skyld han helt utslettet, og gav sjelen liv og fred. (S.85). - Lovsang skal fylle vårt hjerte og våre møter, men den bør ha et innhold på samme vis som de lovsangene vi finner i det gamle Israel. Da kan mange "se det og frykte og sette sin lit til Haerren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren", sier David (Salme 40:4-5)