grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 juli 2011

Norvald Yri fanget

Vi har lagt merke til flere kristne saker som er knyttet til navnet Norvald Yri: "Brød for legem og sjel", kristen grunnskole ved Dongobesh, Bibelverket (Hosea og Joel), misjonsadministrasjon i Sør-Amerika og presteutdanning i Tanzania, bibelutgaven "Bibelen Guds Ord" og "Norsk studiebibel", Visjon Norge, Haydom Mission Senter og Oslo International Bible College, m.fl. Hvem er nå egentlig denne Norvald Yri (70)? Misjonær, bibeloversetter og -lærer, forsker, professor, forfatter? I den nylig utkomne boka hans, "Fanget av den store nyheten" (216 sider, Eget forlag 2011) får vi lære hans liv og tanker å kjenne. Vi møter kona Gjertrud og de fem barna. Da hun døde ble Yri gift med Anna Aarsland. Mitt inntrykk er at Yri skriver om seg selv som hovedperson eller betydelig biperson i det meste. Boka er både en historiebok, en beskrivelse av "opplevelser hjemme, i NLM og på fem kontinenter", og en selvbiografi. Yri er kritisk engasjert i aktuelle saker og gir villig og lettforståelig uttrykk for det både her i boka og i dagspressa. Han har mange tillhørere og lesere som sikkert har ventet nettopp på denne boka.