grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 oktober 2011

Quo vadis, Norge?

Hvor går du hen, Norge, med din rødgrønne regjering ved roret? VG har undersøkt hvordan søknader fra bibelskoler og friskoler blir behandlet i departementene og diskriminert i forhold til andre skolesøknader. Det skal svært lite til før den rødgrønne regjeringa "lukter kristenmannsblod" og lukker livssynsskolene ute fordi de ikke har "dokumentert tilstrekkelig samfunnsbehov". Utenriksministeren forstår etter hvert hva religionene og gudstro betyr for folk omkring i verden, der er rart at denne forståelsen mangler så totalt i regjeringa vår. - Et afghansk-iransk ektepar hadde flykte til Norge for å få sin frihet. Her hadde de blitt døpte kristne og deltatt i menighetslivet. Nå blir de nektet opphold fordi UDI/Une ikke har tillit til deres tro og vil sende dem tilbake. De har derfor valgt å flykte fra Norge for å finne et annet, kristent land som er villig til å ta imot dem. Quo vadis, Norge?
Høstfarger møter oss over alt nå. Forholdene i Midt-Østen enda meir fastlåst. Det er ikkje rart at mange kristne lurer på om den store GUDS HØST nærmer seg. - Og midt i alt dette går livet sin gang. I dag fyller yngstegutten min 43 år (Geir Tore i Nairobi) og oldebarnet 2 (Oscar i Oslo), slekt følger slekt ...