grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 februar 2012

For tiden er nær!

"Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og hører dem, og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær." Disse ordene fra Åpenbaringen 1:3 var emnet for bibeltimene til Jørgen Tønnesen på Flekkefjord Bedehus 8-10.februar. Han las også fra 2.Peters brev 3 og profeten Sakarja 14. Den skissen han la fram om nåtid og framtid var klar: Ettersom Gud skapte alt på 6 dager og siden "en dag for Herren er som 1000 år" (2.Pet 3:8), så er der nå gått ca. 6000 år siden Adam ble skapt og derfor står Guds sabbatstusenår (tusenårsriket i Åp. 21:1-10) for døren. Dette "tusenårsriket" er omtalt som Herrens kongerike (Sak 14:9), et fredsrike uten våpen (Mika 4:3). Hva tid begynner så dette? Jo, når Israels folk roper på Jesus, så kommer han - på samme måte som disiplene ropte på han i sin nød under stormen på Geneseretsjøen. - Selv er jeg redd dunkle profetord og menneskelige endetidsskisser. I ettermiddag skal jeg ha andakt på en aldersheim her i byen og vil bruke det samme emne, men jeg vil ta utgangspunkt i 1.Tess 4:13-18 ("Trøst da hverandre med disse ordene!") og 5:1ff (Vi kjenner ikke tiden for Jesu gjenkomst, men skal være ferdige når han kommer - leve i lyset, med håp og forventning: "for Gud har ikke bestemt oss til (å komme under sin) vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus".) dette er slik Jesus selv har lært oss: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå!" "Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer." (Matt 24:32-44). Profeten Amos understreket det samme i 4:12 "Gjør deg klar til å møte din Gud!". Endetiden er nå!